Regulacje prawne

Obowiązek informacyjny na podstawie Art. 13 RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest NATA Automation Marcin Wieczorek Jasienica 71, 43-385 Jasienica, NIP 9372224025 Regon: 381359071 (zwana dalej „NATA Automation”)

Napisz do na adres e-mail biuro@nata-automation.com lub adres pocztowy:

NATA Automation
Marcin Wieczorek
Jasienica 71
43-385 Jasienica

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana podczas zawarcia umowy współpracy oraz jej wykonywania. Mogliśmy również otrzymać je od Pani/Pana w momencie złożenia zapytania o usługi firmy.

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji procesu realizacji umowy zawartej z Państwem na okres jej realizacji. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu NATA Automation, którym jest:

 • kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z nadzorem realizacji zawartych umów, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Pani/Pana zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • obsługa Pani/Pana próśb przekazywanych do biura oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak zgoda została wyrażona. Będziemy przetwarzać dane osobowe dopóki nie wycofają Pani/Pan zgody.

Udostępnianie nam Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale także i niezbędne do pełnej realizacji usług przez NATA Automation. Żeby świadczenie naszych usług było możliwe, gromadzimy następujące dane:

 •  imię, nazwisko lub dane Pani/Pana firmy,
 • dane adresowe,
 • adres e-mail i numer telefonu,
 • niezbędne dane do wykonania zlecenia,
 •  inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych. Poza tymi przypadkami podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Pani/Pana danych.

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważą Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 •  w odniesieniu do żądania usunięcia danych, Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez NATA Automation.

Mają Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które wykonują usługi księgowe, konsultingowe, firmom które zarządzają domenami, firmom które zarządzają serwerami.

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas realizacji zlecenia oraz po jego zakończeniu w celu:

 •  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 •  zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 •  archiwizacji,
 •  maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji zlecenia